Privacyverklaring SaleTime

Wij verwerken op onze website persoonsgegevens om een order succesvol te kunnen afhandelen. Voor ons is het daarbij belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Wij verwerken de gegevens vertrouwelijk.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11-03-2021.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het plaatsen van een order laat je gegevens achter. Zo vragen wij bijvoorbeeld of je een particuliere of zakelijke klant bent. Daarnaast hebben we je NAW-gegevens nodig om de order te verzenden. Je e-mailadres hebben we nodig om je op de hoogte te houden van de status van je order. Je telefoonnummer kun je optioneel invullen. Dan hebben wij een extra mogelijkheid om contact met je op te nemen over de status van je bestelling.

Beveiligen en bewaren

Binnen onze organisatie gaan we serieus om met jouw gegevens. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijzigingen en onbevoegde toegang te voorkomen. Alleen de personen die jouw gegevens nodig hebben voor de orderverwerking, hebben toegang tot je gegevens. We schermen de toegang tot jouw gegevens af.

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen met anderen

Het delen met derden gebeurt alleen als jouw persoonsgegevens nodig zijn om aan de uitvoering van onze gezamenlijke overeenkomst te voldoen of om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

Mocht het voorkomen dat jouw gegevens worden gedeeld, dan zorgen wij dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt en dat jouw gegevens worden verwijderd als ze niet meer nodig zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als consument heb jij altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kenbaar maken met een e-mail naar info@strabox.nl. Om er zeker van te zijn dat jij de aanvraag doet, kunnen wij een identiteitscontrole toepassen. We kunnen je bijvoorbeeld vragen om een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen. Zorg er dan wel voor dat je BSN en pasfoto afgeschermd zijn. We zullen zo snel mogelijk antwoorden op jouw verzoek.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

SaleTime wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons